fbpx

V januári v Žiline IOM uskutočnila ďalší workshop pre zamestnancov štátnych inštitúcií pracujúcich s migrantmi z tretích krajín. Zástupcovia Oddelenia cudzineckej polície (OCP) Žilina, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Liptovskom Mikuláši a Martine, Okresného úradu Žilina a Union zdravotnej poisťovne získali od pracovníkov Migračného informačného centra IOM v Bratislave a Košiciach (MIC IOM) informácie o novele zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti. Navzájom si predstavili služby, ktoré ich úrady ponúkajú migrantom z tretích krajín, a vymenili si skúsenosti, ktoré im pomôžu pri práci s migrantmi.

Súčasťou workshopu bol aj poradenský deň pre migrantov z krajín mimo EÚ. Bezplatné poradenstvo na jednom mieste poskytovali migrantom zástupcovia OCP Žilina, ÚPSVR Žilina, oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík a oddelenia živnostenskej registrácie OÚ Žilina a MIC IOM. O informácie o pobyte, získaní občianstva, zamestnaní alebo podnikaní na Slovensku počas poradenského dňa prejavilo záujem až 20 migrantov alebo ich zástupcov z Južnej Kórey, Kazachstanu, Ukrajiny, Iránu, Indie, Egypta či USA.

workshop-iom-jan-2014-za

Workshopy sú druhou časťou vzdelávacieho programu IOM o migrácii, integrácii migrantov, interkultúrnych zručnostiach a zlepšení spolupráce inštitúcií a nadväzujú na tréningy, ktoré IOM uskutočnila v októbri 2013.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike IV (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.