fbpx

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje bezplatné poradenstvo migrantom, ktorí chcú žiť, pracovať či študovať na Slovensku, už od roku 2006. Slovensko sa stáva čoraz atraktívnejšou destináciou pre ľudí z iných krajín, preto sú informácie oich pobyte apráci v SR pre IOM kľúčové.

  • Sčím najviac zápasia ľudia, ktorí si hľadajú zamestnanie na Slovensku? 
  • Aké sú ich najčastejšie otázky? 
  • Chcú slovenskí zamestnávatelia zamestnávať ľudí ziných krajín?

Odpovede na tieto aďalšie otázky sa dozviete vrozhovore spracovníčkami MIC Simonou Mičušíkovou, ktorá koordinuje pracovné asociálne poradenstvo, aKatarínou Hudecovou, ktorá  je koordinátorkou právneho poradenstva.

S čím sa môžu migranti obrátiť na MIC, keď potrebujú radu, informácie či pomoc v oblasti pracovného poradenstva a podpory na trhu práce? S čím potrebujú najčastejšie pomôcť?

Simona: Migranti sa môžu na nás obrátiť, keď sa potrebujú poradiť napríklad ohľadne úpravy svojho životopisu alebo motivačného listu, prípadne ak potrebujú pomôcť s prípravou na pracovný pohovor. Poskytneme im podporu pri orientácii na trhu práce či pri uznávaní diplomov a vzdelania. Často si potrebujú urobiť rekvalifikačný kurz, aby mohli pracovať v oblasti, v ktorej už majú skúsenosti, ale chýba im na Slovensku uznaná kvalifikácia. Alebo prichádzajú, keď si, naopak, chcú spraviť rekvalifikačný kurz, aby si ľahšie našli na Slovensku prácu. MIC poskytuje finančné príspevky na rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy.

SIMA WM

Podľa Simony Mičušíkovej, ktorá v Migračnom informačnom centre IOM koordinuje pracovné a sociálne poradenstvo, je pre migrantov kľúčové naučiť sa slovenský jazyk. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Prečo je dôležité poskytovať migrantom takúto podporu a poradenstvo?

Simona: Je veľmi dôležité, aby boli klienti informovaní a mali pravdivé informácie o svojich právach a povinnostiach,  aby sa tak vyhli nedorozumeniam a komplikáciám. Je to potrebné, aby sa nestali obeťami pracovného vykorisťovania a vedeli sa domáhať svojich práv a mzdy, na ktorú majú nárok. Byť informovaný prináša úžitok klientovi i zamestnávateľovi. Zároveň sa tým znižuje riziko zamestnania sa cez pofidérne pracovné agentúry. Napríklad kolegyne právničky dostali veľmi milý ďakovný list od klientky, ktorej vďaka ich pomoci zamestnávateľ vyplatil dlžnú mzdu. Tá sa jej narátala za príplatky za nedele a vznikla jej z dôvodu vyplácania nižšej hodinovej odmeny, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ jej po obdržaní žiadosti o vyplatenie dlžnej mzdy odpísal, že sa stala chyba a dlžnú mzdu jej následne riadne doplatil.

Ktoré informácie sú pre ľudí z iných krajín, ktorí si na Slovensku hľadajú prácu alebo u nás chcú začať podnikať, kľúčové a na čo by si mali dať pozor?

Simona: Ak chcú migranti na Slovensku pracovať alebo podnikať, je pre nich kľúčové mať presné a pravdivé informácie o prechodnom pobyte na účel zamestnania, podnikania alebo zlúčenia rodiny, a je tiež dôležité, aby vedeli, aké doklady potrebujú na získanie prechodného pobytu na Slovensku predložiť. Informácie by si mali pred podaním žiadosti overiť. Tiež by si mali preveriť pracovnú agentúru, ktorá im ponúka prácu. Prízvukujeme klientom, aby nepodpisovali pracovnú zmluvu, ktorej nerozumejú. Tiež je osožné, ak klienti poznajú svoje základné práva, ktoré im ako zamestnancom na Slovensku prináležia, napríklad príplatok za nadčasy, nočné služby či právo na dovolenku.

Kde môžu nájsť tieto informácie a na koho sa môžu v rámci poradenstva obrátiť?

Simona: Klienti nájdu informácie na našej webovej stránke www.mic.iom.sk, pričom dôležité informácie zdieľame aj na Telegrame, Facebooku a LinkedIn-e. Klienti nás môžu kontaktovať aj prostredníctvom emailu na adrese mic@iom.int či telefonicky na čísle 0850 211 478 alebo +421 2 5263 0023. Pokiaľ chcú prísť osobne, nájdu nás v regionálnych kanceláriách v Bratislave, Košiciach, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Prešove.

Čo považujú klienti Migračných informačných centier za najdôležitejší faktor, ktorý im podľa nich dopomôže k získaniu práce?

Simona: Pre klientov je kľúčové naučiť sa slovenský jazyk. Pre vysokokvalifikovaných klientov je dôležité uznanie diplomov a možnosť pracovať vo svojom odbore.

katka WM

Katarína Hudecová koordinuje právne poradenstvo a organizuje workshopy pre slovenských zamestnávateľov, ktorí často potrebujú pomôcť s administratívnou náročnosťou procesu najímania migrantov. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

O čo sa zaujímajú zamestnávatelia, ktorí plánujú zamestnať ľudí zo zahraničia a kontaktujú preto MIC? Ako sa zmenila ochota zamestnávať cudzincov ? 

Katarína: Vzhľadom na demografický vývoj a situáciu na trhu práce v Slovenskej republike sa zamestnávanie občanov z krajín EÚ, ale aj z krajín mimo EÚ, stáva pre slovenských zamestnávateľov nevyhnutnosťou. Zamestnávatelia sa na MIC obracajú pomerne často, nakoľko legislatíva v oblasti zamestnávania cudzincov je komplikovaná a podlieha častým zmenám. Zamestnávateľov zaujíma celý proces zamestnania občanov z krajín mimo EÚ, od nahlásenia voľného pracovného miesta až po informovanie úradu práce o nastúpení cudzinca do zamestnania. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi, že zamestnávateľ si už našiel konkrétneho zamestnanca, ktorý presne zodpovedá jeho požiadavkám, a  potrebuje presný návod, ako postupovať, aby u neho daná osoba mohla začal legálne pracovať. Zamestnávatelia sú často prekvapení administratívnou a časovou náročnosťou celého procesu. V MIC sa snažíme vyjsť zamestnávateľom v ústrety a  pripravujeme školenia, kde im celý proces podrobne vysvetľujeme.

Prečítajte si viac o pracovnom poradenstve MIC: 

Pre ukrajinskú komunitu sú informácie o legálnom pobyte na Slovensku a bezpečných pracovných podmienkach kľúčové 

IOM posilňuje spoluprácu s mongolskou komunitou na Slovensku a poskytuje jej podporu

MIC IOM: Dávame migrantom šancu uspieť na slovenskom trhu práce 

S podporou: 

logo isf amif fareb en

Migračné informačné centrum na podporu integrácie migrantov na Slovensku (fáza X, individuálny projekt). Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Azylového, migračného a integračného fondu (AMIF). Fondy pre vnútorné záležitosti.

 

logo_poo_687x76.png

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.