fbpx

„Cieľom je naozaj zabezpečiť, aby si Ukrajinci, ak je to možné, našli prácu, ktorá zodpovedá ich kvalifikácii, pretože z tých tridsiatich tisíc ľudí pracuje veľa ľudí na oveľa nižších pozíciách, než na aké majú kvalifikáciu,“ uviedla vo svojom vyhlásení k prvému roku pomoci ľuďom z Ukrajiny vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vatráľová. 

IOM Slovensko sa už roky intenzívne venuje pracovnej integrácii migrantov a migrantiek a využitiu ich plného profesionálneho potenciálu, preto sa IOM Slovensko rozhodla spustiť novú sériu pracovných seminárov, ktoré by im zvýšili šancu na získanie dôstojnej práce na Slovensku.

CV WM

Účastníci a účastníčky workshopu dostali možnosť vyskúšať si napísať vlastný životopis na počítači IOM Slovensko. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.  

IOM spustila nový program pracovného poradenstva

V rámci reakcie na vojnu na Ukrajine IOM rozbieha program pracovného poradenstva pre klientov a klientky, ktorí žijú v Humanitárnom centre v Gabčíkove. Cieľom je pomôcť im:

  • nájsť si prácu,
  • pripraviť žiadosť o zamestnanie,
  • dať im užitočné tipy a informácie v oblasti bezpečnej práce a
  • uľahčiť ich úspešné začlenenie na trh práce.

Celkovo bude program pozostávať zo série tematických workshopov, ktoré budú doplnené osobnými konzultáciami na požiadanie a príslušnými materiálmi ku každému tematickému workshopu. Počas nasledujúcich týždňov budú na tento pilotný workshop nadväzovať workshopy o nostrifikácii, písaní motivačného listu, či príprave na pohovor. 

Program sa zameria na budovanie a zvyšovanie zručností klientov a klientiek súvisiacich s hľadaním práce a ich odolnosti voči protiprávnemu konaniu (napr. obchodovaniu s ľuďmi) s cieľom uľahčiť im vstup na trh práce a následne ich integráciu do spoločnosti.

Workshop o písaní životopisu poskytol ľuďom praktické informácie

Dňa 13. februára 2023 si desiatka Ukrajincov a Ukrajiniek žijúcich v Humanitárnom centre v Gabčíkove prišla vypočuť a prostredníctvom interaktívnych aktivít sa naučiť, ako napísať životopis.

Počas workshopu sa účastníci a účastníčky dozvedeli:

  • prečo je životopis potrebný pri uchádzaní sa o pracovné miesto,
  • ako vyzerá štandardný životopis na Slovensku,
  • nástroje, tipy a triky, ktoré im pomôžu napísať atraktívny životopis,
  • rady, kde a ako hľadať pracovné miesta,
  • ako ich môže IOM podporiť pri hľadaní práce a
  • ako využívať rôzne užitočné materiály a odkazy sprostredkované IOM pracovníkmi.

Po skončení workshopu mali účastníci možnosť prihlásiť sa na konzultácie, počas ktorých mohli využiť počítač IOM na prípravu životopisu a ďalších dokumentov potrebných na úspešné uchádzanie sa o zamestnanie.

 „Som veľmi vďačná za túto príležitosť, ktorá mi zvýšila možnosť nájsť si prácu. Veľmi sa teším na ďalšie časti tejto iniciatívy seminára,“  uviedla jedna z účastníčok workshopu.