fbpx

Členky a členovia tímu IOM, ktorí boli vyškolení v prevencii obchodovania s ľuďmi, budú pomáhať v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Humanitárnom centre v Gabčíkove ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine a občanom iných krajín.

IOM builds its internal capacity and in January 2023 in Bratislava trained another staff members in counter-trafficking. Photo © International Organization for Migration (IOM) 2023.

Školiteľky IOM v januári 2023 trénovali členov a členky tímu v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v Bratislave. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023. 

Účastníci sa na školení zaoberali aj týmito otázkami:

  • Čo je a čo nie je obchodovanie s ľuďmi?
  • Ako funguje mechanizmus obchodovania s ľuďmi?
  • Na čo si dať pozor pri komunikácii s osobou, ktorá je potenciálne obeťou obchodovania s ľuďmi?
  • Aká je situácia na Slovensku? Sú naše snahy dostatočné alebo by sme mali ako krajina v tejto oblasti viac napredovať?
  • Akým spôsobom hlásiť potenciálne prípady obchodovania s ľuďmi?

Vďaka interaktívnemu treningu sú jeho absolventi a absolventky schopní pochopiť, akým spôsobom sú obete prijímané, čo prežívajú, ako k obetiam pristupovať a ako veľmi je dôležité vnímať ich zraniteľnú situáciu.

„Informácie, ktoré som na kurze dostala, budú pre moju každodennú prácu vhodné, keďže pracujem priamo s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny. Teraz viem, že musím byť opatrná, keď sa s nimi rozprávam, pretože ide o mimoriadne zraniteľnú skupinu ľudí v našej krajine. Takisto vidím, že je kľúčové preventívne ich informovať o nebezpečenstve tak, aby sa vyhli obchodníkom s ľuďmi na svojej ceste.

Natália, tím IOM Slovensko

Do dnešného dňa IOM vytrénovala na 27 školeniach o obchodovaní s ľuďmi 414 pracovníkov, ktorí sú v kontakte s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou. IOM takisto zorganizovala ďalších 44 tréningov pre 412 pracovníkov prvej línie a ďalších pracovníkov o prevencii sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia, ochrane pred rodovo podmieneným násilím a tiež o spôsoboch interkulturálnej komunikácie s klientmi.

Čítajte viac: 

IOM trained frontline staff and healthcare professionals in counter-trafficking

How Ukrainians can avoid risks of forced labour. IOM trained another 14 professionals in counter-trafficking

IOM in Slovakia active in coordination efforts of anti-trafficking response

IOM trained lawyers in prevention of human trafficking and safe employment in Slovakia

IOM trained professionals working with unaccompanied minors in prevention of human trafficking

IOM conducts training of trainers for its staff members to empower them in counter-trafficking activities and capacity building

IOM trained in counter-trafficking another 12 professionals assisting people from Ukraine

People in need and without proper information are at the increased risks of human trafficking

IOM trained first professionals from Labour Inspectorates in counter-trafficking

Viac informácií:

IOM assistance to people from Ukraine – Protection and capacity building

S podporou:

logo us flag 

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration.