Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala štúdiu Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím s výsledkami výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním. Štúdia zároveň identifikuje príčiny násilia, faktory zraniteľnosti a odolnosti voči násiliu a poskytuje hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia. Taktiež predkladá súbor odporúčaní pre kľúčových aktérov – inštitúcie pôsobiace v oblasti migrácie, políciu, pomáhajúce profesie a iných.

iom vyskum-nasilieNeviditeľnosť migrantov na Slovensku, v krajine s druhým najmenším počtom cudzincov v rámci EÚ, znamená, že zneužívanie a násilie voči migrantom na verejnosti, pracovisku či v súkromí zostáva skryté pred zrakom verejnosti a verejných inštitúcií, poskytovateľov služieb či výskumných organizácií. Migranti na Slovensku sa tak potenciálne ocitajú v situáciách, ktoré ohrozujú ich zdravie a ľudskú dôstojnosť.

Vzhľadom na neexistenciu systematizovaných informácií o probléme bolo cieľom výskumu Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín vypracovať komplexnú analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na revenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

 

 

logo solidarita sk

Publikáciu vydal Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave v rámci projektu Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorý bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

0
0
0
s2smodern