IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila v januári 2013 v Piešťanoch dva tréningy pre 45 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, oddelení hraničnej kontroly, riaditeľstva hraničnej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, mestských zastupiteľstiev a centier právnej pomoci z celého Slovenska. Cieľom tréningov bolo posilniť odborné kapacity a interkultúrne zručnosti zamestnancov štátnych inštitúcií, ktorí pri svojej práci poskytujú služby migrantom.

trening-iom-2013Centrom celého programu tréningov boli migranti. Tréningy viedol tím pracovníkov IOM, ktorí účastníkom formou rolových hier, diskusií, kvízov či práce v skupinách sprostredkovali prehľad základných pojmov v oblasti migrácie a integrácie migrantov, aktuálny obraz migrantov žijúcich na Slovensku, postoje verejnosti k migrantom a trendy v oblasti migrácie a integrácie vo svete a na Slovensku. Ďalšia časť programu bola zameraná na prehĺbenie interkultúrnych znalostí a komunikačných zručností a zlepšenie regionálnej spolupráce účastníkov v prospech migrantov.

Účastníci sa dozvedeli aj priame skúsenosti migrantov so životom na Slovensku. Predstavili ich zástupcovia komunít migrantov z Kolumbie a Afganistanu – kultúrni mediátori, ktorí spolupracujú s Migračným informačným centrom IOM.

Tréningy sú súčasťou projektu Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike III a nadväzujú na sériu školení uskutočnených v rokoch 2010 a 2011 (viac na http://www.mic.iom.sk/dialog/projekt).

logo solidarita sk

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 

0
0
0
s2smodern