fbpx

Nová publikácia, ktorú vydal Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave v rámci projektu Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov, ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

IOM vydáva túto publikáciu ako referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať vývojové trendy zahraničnej migrácie v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie. Publikácia obsahuje komplexné, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR.

Publikácia na stiahnutie v elektronickej verzii:

iom-migr-trendy-sr-2004-2008

Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008)