fbpx

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike od apríla 2009 do decembra 2009 realizovala projekt „Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu,“ ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení migračných tokov.

Cieľom projektu bolo prispieť k úspešnému napĺňaniu politiky integrácie migrantov na Slovensku prostredníctvom zvýšenia odbornej expertízy kľúčových zástupcov štátneho, samosprávneho a neziskového sektora v otázkach integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu, ako aj posilnenia vzájomnej spolupráce medzi uvedenými subjektmi.

V tejto súvislosti bol publikovaný zborník projektu, ktorý obsahuje výber z publikácií, štúdií a materiálov získaných v priebehu jednotlivých aktivít projektu - na jednotlivých stretnutiach v rámci študijných ciest a počas workshopov. V zborníku sú obsiahnuté aj poznatky a osvedčené postupy od odborníkov z krajín, ktoré majú na rozdiel od Slovenska s integráciou migrantov dlhodobejšiu skúsenosť, takže už aplikovali alebo zavádzajú do praxe metódy a prístupy, ktoré napomáhajú k lepšej integrácii migrantov. Zároveň do zborníka krátkymi článkami prispeli účastníci študijných ciest a workshopov.

Úrad IOM na Slovensku verí, že zborník prispeje k lepšej odbornej pripravenosť kľúčových aktérov na tvorbu a implementáciu integračnej politiky a k zlepšeniu riadenia a koordinácie manažmentu integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu.

Zborník na stiahnutie v elektronickej verzii:

mic-zbornik-budov-kapacit

Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu