fbpx

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave vydal v rámci projektu Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi o azyl v SR a komplexný systém informovania o programe asistovaných dobrovoľných návratov so zreteľom na potreby migrantov, financovaného Európskym fondom pre utečencov, novú publikáciu: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR.

Tematicky publikácia nadväzuje na príručku Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, vydanej IOM Bratislava s cieľom poskytnúť odbornej a laickej verejnosti komplexné informácie  o fenoméne obchodovania s ľuďmi v širšom kontexte migrácie do SR. Hlavným cieľom publikácie je posilniť včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi medzi nelegálnymi migrantmi a žiadateľmi o azyl v Slovenskej republike.

Publikácia vo formáte PDF na stiahnutie:

Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR