Výročná správa Európskej migračnej siete (EMN) informuje o najdôležitejších aktivitách, zmenách a o vývoji politík v oblastí migrácie a medzinárodnej ochrany v roku 2019 na Slovensku. Správa obsahuje tiež štatistiky v oblasti migrácie za SR v roku 2019, vrátane tých, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ.

Správa je jedinou publikáciou svojho druhu na Slovensku, ktorá aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ mapuje nasledovné oblasti migrácie štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ/EHP v SR:

 • vývoj politík v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany,
 • legálna migrácia,
 • medzinárodná ochrana vrátane azylu,
 • maloletí bez sprievodu a iné zraniteľné skupiny,
 • integrácia migrantov,
 • občianstvo a situácia osôb bez štátneho občianstva,
 • riadenie a kontrola hraníc,
 • vízová prax,
 • neregulárna migrácia a prevádzačstvo,
 • boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • návraty a readmisie.

Prečítajte si

Všetky publikácie k výročnej správe EMN za rok 2019

EMN Slovensko - Titulná strana - Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2019

Výročnú správu o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2019 zostavila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk

0
0
0
s2smodern