V poradí desiata správa IOM predstavuje kľúčové informácie a štatistické údaje o migrácii vo svete a tematické kapitoly o aktuálnych otázkach migrácie do roku 2020. V ďalšej časti analyzuje komplexné a vznikajúce problémy v oblasti migrácie.

„Migrácia je v súčasnom globálnom prostredí predmetom zvýšeného záujmu médií, politikov, expertov aj verejnosti, vedie sa o nej intenzívna diskusia. Zároveň sa zvyšuje schopnosť rýchleho šírenia dezinformácií a skresľovania faktov o tejto citlivej téme. Preto je dobrou správou, že neustále rastie a zdokonaľuje sa súbor údajov a informácií, ktoré nám pomôžu migráciu pochopiť a lepšie sa v nej vyznať,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

Správa obsahuje aktuálny prehľad o počte migrantov, o migračných tokoch a trendoch, pracovných migrantoch, medzinárodných remitenciách, utečencoch a žiadateľoch o azyl, vnútorne vysídlených osobách a osobách bez štátnej príslušnosti vo svete. Tu sú niektoré hlavné body:

  • Populácia medzinárodných migrantov sa v roku 2019 zvýšila na 272 miliónov ľudí, väčšia polovica medzinárodných migrantov žije v Ázii a Európe;
  • Ázia zaznamenala najvýraznejší rast populácie medzinárodných migrantov v rokoch 2000 – 2019;
  • 74 percent medzinárodných migrantov je v produktívnom veku (20 – 64 rokov);
  • India, Mexiko a Čína boli v roku 2019 top krajinami pôvodu medzinárodných migrantov;
  • Najčastejšie destinácie pre migrantov v roku 2019 boli Spojené štáty americké, Nemecko a Saudská Arábia;
  • Remitencie sa zvýšili v roku 2018 na 689 miliárd dolárov;
  • Sýria je krajina s najvyšším počtom vnútorne vysídlených osôb.

Správa pokrýva tiež ďalšie témy ako ľudská mobilita a environmentálne zmeny, inklúzia migrantov v politikách a v praxi, migrácia a zdravie, detská migrácia či príspevok migrantov v sociálno-kultúrnom, občiansko-politickom a ekonomickom aspekte – v kontexte súčasnej doby dezinformácií.

Správu pripravili odborníci IOM v spolupráci s ďalšími expertmi a poprednými výskumnými pracovníkmi v oblasti migrácie na svete.

„Správa IOM o migrácii vo svete 2020 je kľúčom k uspokojeniu rastúceho dopytu po dôveryhodných informáciách v tejto oblasti, ktorá stavia na overených faktoch, kvalitnom výskume a analýze založenej na dôkazoch. Vďaka nej môžeme lepšie porozumieť migrácii vo svete, demystifikovať zložitosť a rozmanitosť ľudskej mobility a odhaľovať nepravdivé správy a dezinformácie o migrácii, ktoré ovplyvňujú verejný diskurz,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová.

Prvú zo série správ o svetovej migrácii publikovala IOM v roku 2000. Správa 2018 bola na internete stiahnutá vyše 400 000-krát. V akademickej literatúre ju citovali vo viac ako 550 publikáciách a záverečných prácach. Blogy ju využili ako zdroj na kontrolu nepodložených tvrdení o migrácii, zatiaľ čo čísla a infografiky pomáhajú používateľom v rôznych oblastiach práce rýchlo vyhľadávať dôležité údaje a informácie o migrácii.

„Dlhodobým zámerom IOM je tak podporovať vyvážené chápanie migrácie a konštruktívnu diskusiu o migrácii. Dúfame, že experti, akademici a výskumníci, tvorcovia politík, novinári aj verejnosť nájdu v správach svoj hlavný referenčný bod o migrácii vo svete,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

Stiahnite si Správu o migrácii vo svete 2020:

Cover – World Migration Report 2020 | IOM

Pozrite si webovú stránku:

Picture – Visit the Website on World Migration Report 2020 | IOM

Pozrite si infografiku:

Pozrite si video:

0
0
0
s2smodern