V súhrnných správach Európskej migračnej siete (EMN) sú zhrnuté, porovnané a vložené do kontextu vývoja v EÚ hlavné zistenia z národných štúdií, ktoré za jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko vypracovali Národné kontaktné body Európskej migračnej siete (EMN) v týchto krajinách.

Spôsoby migrácie pre start-upové projekty a inovatívne podnikanie v EÚ

Viac ako polovica členských štátov EÚ predpokladá, že prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov a start-upových projektov z tretích krajín podporí ich ekonomický rast, inovácie a zvýši globálnu ekonomickú konkurencieschopnosť. Súhrnná správa identifikuje faktory, predpoklady, konkrétne prístupy, schémy a nástroje na prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov z tretích krajín a akú úlohu v tom majú štáty, regióny, mestá a podnikateľská infraštruktúra.

Pozrieť výstupy: Spôsoby migrácie pre start-upové projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku.

Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu

Súhrnná správa skúma motiváciu ľudí s pridelenou medzinárodnou ochranou, ktorí sa rozhodnú vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu, a ako tento postup posudzujú krajiny, ktoré im ochranu priznali.

Pozrite si hlavné zistenia správy v krátkom videu:

Pozrieť výstupy: Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu.

Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ

Prilákanie študentov z tretích krajín predstavuje pre EÚ alternatívu k neregulárnej migrácii a príspevok k zvýšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ. Súhrnná správa analyzuje konkrétne politiky, postupy a stimuly, ktoré zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov a na ich udržanie po ukončení štúdia.

Pozrieť výstupy: Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ.

Vplyv liberalizácie vízového režimu na cieľové krajiny

Do roku 2018 zaviedli krajiny schengenského priestoru bezvízový režim s piatimi krajinami západného Balkánu a tromi krajinamim Východného partnerstva. Súhrnná správa poskytuje prehľad o pozitívnych a negatívnych trendoch v 25 krajinách EÚ a Nórska po liberalizácii vízového režimu.

Pozrieť výstupy: Vplyv liberalizácie vízového režimu na cieľové krajiny.

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ

Súhrnná správa prináša prehľad o politikách integrácie  štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ.

Pozrieť výstupy: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk

0
0
0
s2smodern