fbpx
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? IOM vyškolila 87 pracovníkov

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyškolila ďalších 87 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Vyškolení odborníci vedia oboznámiť jednotlivcov i skupiny s užitočnými informáciami, ako rozoznať riziká obchodovania s ľuďmi, ako sa im vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii.

Foto - V marci 2019 IOM Slovensko vyškolila ďalších 87 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi

Na štyroch základných a nadstavbových tréningoch trénerov sa v marci 2019 v Košiciach a Piešťanoch zúčastnili terénni sociálni pracovníci, pracovníci komunitných centier, zamestnanci Centier pre deti a rodiny, Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, učitelia, preventisti z policajného zboru a ďalší odborníci.

Vzdelávací program obohatil účastníkov o nové metódy vzdelávania o obchodovaní s ľuďmi a ako robiť vzdelávanie zaujímavým s interaktívnymi aktivitami, s využitím mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad a tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi.

Účastníci nadstavbového tréningu využili možnosť vymeniť si kontakty pre ďalšiu spoluprácu a svoje cenné skúsenosti v prevencii obchodovania s ľuďmi.

Odporúčame do vašej pozornosti:

Vzdelávacie materiály IOM Slovensko o obchodovaní s ľuďmi (tréningový manuál, mobilná aplikácia, dokumentárny film, webová stránka, prevenčná brožúra)