fbpx

Nové video Európskej migračnej siete (EMN) stručne predstavuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia informuje o integračných opatreniach členských štátov EÚ pre maloletých bez sprievodu,...

... ktorým udelili povolenie na pobyt a ako krajiny postupujú v prípade neudelenia azylu a (dobrovoľného) návratu maloletých bez sprievodu.

Štúdia zahŕňa aj maloletých bez sprievodu, ktorí nemôžu byť okamžite navrátení do krajiny pôvodu a ktorým môže byť v niektorých členských štátoch udelený dočasný štatút, napríklad tolerovaný pobyt.

Pozrite si video s hlavnými výstupmi štúdie: https://vimeo.com/306667043/e15abfee26.

logo emn new sk