fbpx

Vzdelávací seminár EMN o migrácii bol venovaný téme Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí. Vyše 60 jeho účastníkov si od 3. do 5. júla 2017 v Bratislave mohlo vypočuť a diskutovať so 17 odborníkmi z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií.

IOM - Vzdelávací seminár EMN - Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí, júl 2017, Bratislava

Richard Danziger, regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre západnú a strednú Afriku

Odborníci prednášali o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, o posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, o ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia. Priniesli aj poznatky o nútenej migrácii zo západnej Afriky, Blízkeho východu a Afganistanu.

Medzi účastníkmi seminára boli pracovníci štátnej a verejnej správy, národných implementačných útvarov, medzivládnych organizácií, neziskového sektora a dobrovoľníckych iniciatív, akademickej obce, veľvyslanectiev krajín EÚ aj mimo EÚ, výskumných inštitútov a think-tankov.

V programe seminára boli aj dva večerné programy pre verejnosť: 3. júla 2017 v Kine Lumière v Bratislave premietanie filmu Cena Slobody (The Good Lie) a nasledujúci deň v rovnakých priestoroch diskusný večer EMN Utečenecký tábor – môj domov s premietaním filmu Salam Neighbor a diskusiou s Kilianon Kleinschmidtom, bývalým manažérom utečeneckého tábora Za'atari:

Piaty ročník vzdelávacieho seminára EMN uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

Viac informácií o seminári nájdete na webovej stránke EMN, vrátane prezentácií a audio nahrávok/podcastov vystúpení lektorov seminára.

logo emn new sk