fbpx

IOM aktívne poskytovala poradenstvo 1 607 klientom a služby ďalším cudzincom pri ich integrácii na Slovensku, asistovala 26 migrantom pri návrate zo Slovenska domov, zabezpečovala prípravu a transfer 40 utečencov pri ich presídlení cez Slovensko do USA a Švédska a uskutočnila konferenciu a ďalšie aktivity v koordinovaní aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) – podpora integrácie cudzincov na Slovensku

Od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 poradenské služby MIC využilo 1 607 klientov. Celkovo centrum poskytlo v tomto období 2 464 konzultácií, z toho 331 osobne, 1 084 e-mailom a 1 049 telefonicky na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Užitočné informácie z oblasti života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke www.mic.iom.sk za prvých šesť mesiacov roku 2017 vyhľadalo 141 267 návštevníkov.

MIC organizuje aj v roku 2017 pre cudzincov bezplatné kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a kurzy kultúrnej orientácie. Kurzy slovenského jazyka absolvovalo 502 osôb a kurzy orientácie navštívilo 73 účastníkov.

Viac informácií o aktivitách MIC a jeho službách pre cudzincov nájdete na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Pomoc IOM migrantom pri návrate a po návrate domov

Počas prvého polroka 2017 IOM poskytla svoje služby 26 migrantom, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu. Migranti sa vrátili do 10 krajín, najviac do Iraku (8) a na Ukrajinu (7), ďalej do Kosova (2), Pakistanu (2), Srbska (2), Afganistanu (1), Gruzínska (1), Maroka (1), Ruska (1) a do Vietnamu (1). Od roku 2004 sa cez program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) s pomocou IOM vrátilo zo Slovenska 1 400 migrantov do 62 krajín.

Okrem pomoci pri návrate poskytuje IOM migrantom aj pomoc po návrate do krajiny pôvodu. Od januára do konca júna 2017 reintegračnú pomoc v hodnote 11 083,55 eur získali ôsmi migranti po návrate do Indie, Kosova, Afganistanu, Iraku, Gruzínska a na Ukrajinu. Migranti majú najväčší záujem využiť reintegračnú pomoc na naštartovanie vlastného podnikania, resp. na vstup do partnerstva, ktoré im po návrate zabezpečia živobytie, ďalej potrebujú dočasné ubytovanie a materiálnu pomoc na rekonštrukciu bývania.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - jún 2017

 

Viac informácií o programe AVRR: www.avr.iom.sk.

Humanitárny transfer utečencov cez Slovensko

Od januára do júna 2017 IOM v spolupráci s partnermi uskutočnila transfer 40 utečencov z Núdzového tranzitného centra (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom do Spojených štátoch amerických a vo Švédsku, ktoré ich na svojom území natrvalo prijali.

Utečenci boli somálskej národnosti. Do Slovenskej republiky, ktorá im na svojom území udelila dočasné útočisko, ich IOM prepravila z Eritrey a Jemenu. Počas svojho pobytu na Slovensku absolvovali s pomocou IOM prípravu na život v prijímajúcej krajine.

Viac informácií o humanitárnom transfere utečencov a osôb po ochranou UNHCR cez územie SR.

Koordinácia aktivít Európskej migračnej siete

Od januára do konca júna 2017 IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v SR pripravila tri štúdie a odpovedala na 48 ad hoc otázok. V marci zorganizovala konferenciu EMN o úlohe samospráv pri integrácii utečencov. Okrem toho uskutočnila aj koordinačné stretnutie pre aktérov pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu v SR, v spolupráci s Migračným úradom MV SR uskutočnila tematické stretnutie o kultúrnych odlišnostiach a podobnostiach žiadateľov o azyl na Slovensku a s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ niekoľko stretnutí o legislatíve v oblasti legálnej a neregulárnej migrácie do SR.

Viac informácií o EMN v SR: www.emn.sk.

Podpora aktivít a projektov IOM Slovensko:

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Humanitárny transfer utečencov a osôb po ochranou UNHCR cez územie SR: Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v SR:

logo emn new sk