fbpx

V decembri 2016 a januári 2017 IOM vyškolila ďalších 58 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi a vo využívaní mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad vo vzdelávaní o problematike obchodovania s ľuďmi.

Na školeniach sa zúčastnili pracovníci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskových organizácií, reedukačných a resocializačných zariadení, osvetových stredísk, príslušníci cudzineckej polície, školskí psychológovia a terénni sociálni pracovníci z rôznych častí Slovenska. Poznatky a mobilnú aplikáciu budú môcť uplatniť napríklad v informovaní a vzdelávaní mladých ľudí, ktorí si hľadajú letné brigády alebo pracovné miesta v zahraničí.

Okrem mobilnej aplikácie SAFE (voľne dostupná v Google Play, App Store a na www.safe.iom.sk) a manuálu k aplikácii odborníci môžu v svojej praxi využívať aj ďalšie materiály IOM – tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi, brožúru Ako sa nestratiť vo svete, webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk a film 0800 800 818.

IOM buduje kapacity a vzdeláva v téme obchodovanie s ľuďmi od roku 2005. Do konca januára 2017 zorganizovala a lektorovala 135 odborných vzdelávacích podujatí, na ktorých vyškolila 2 400 odborných pracovníkov.

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

logo mvsr

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

Vzdelávanie odborníkov v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2016 a 2017 financovalo Ministerstvo vnútra SR.

logo british embassy col

Projekt Program prevencie obchodovania s ľuďmi – aktualizáciu webu www.bezpecnecestovanie.iom.sk a brožúry Ako sa nestratiť vo svete – finančne podporilo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo visegrad fund 400          logo netherlands emb

Projekt SAFE – smart, aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave.