fbpx

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova, kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku. V priebehu azylovej procedúry sa rozhodli pre návrat domov a zaregistrovali sa do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR).

Pracovníci IOM im pomohli pri návrate a poskytli im reintegračnú podporu, ktorá im pomáha riešiť ich životnú situáciu bezprostredne po návrate domov: uhradila im náklady na nájomné, prispela na nákup základných tovarov v domácnosti a na nákup stavebného materiálu.

pribeh-klient-avrr-kosovo-1

V rámci prednávratového poradenstva pracovníci IOM poskytujú rodine všetky potrebné informácie, zabezpečia platné cestovné doklady, letenky a pripravia plán návratu.

pribeh-klient-avrr-kosovo-2

Pracovník IOM sprevádza klientov na letisku až do nástupu do lietadla.

pribeh-klient-avrr-kosovo-3

Pomoc IOM Bratislava pri reintegrácii navrátilcov zahŕňala aj nákup motorovej píly a koňa s povozom, s ktorými si rodina bude privyrábať zvážaním dreva a šrotového materiálu a zabezpečí si tak dlhodobý zdroj príjmov.

Viac o reintegračnej pomoci migrantom sa dočítate na webovej stránke programu AVRR.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo solidarita sklogo mvsr

Program AVRR spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu pre návrat a MV SR. Solidarita pri riadení migračných tokov.