fbpx

Peter zostal v Anglicku bez dokladov, bez prístupu na svoj účet a bránili mu kontaktovať rodinu. Stal sa obeťou obchodovania s ľuďmi. Vďaka reintegračnej pomoci IOM je dnes Peter doma a dokáže uživiť seba aj rodinu.

pribeh-klient-ct-soc-asist

Petra na prácu maliara v Anglicku naverboval jeho známy z rodného mesta na východe Slovenska. Prisľúbil mu pomoc pri riadnom vybavení sociálnych dávok pre jeho šesť detí. Prácu aj dávky Peter naozaj získal, jeho známy však disponoval bankovým účtom, na ktorý Petrovi poukazovali peniaze. Aj napriek tomu, že Peter nesúhlasil, ho manipuláciou, vyhrážkami a násilím nútili pracovať ďalej. Nevrátili mu doklady, kontrolovali ho a bránili mu v kontakte s rodinou. Po troch mesiacoch sa mu podarilo ujsť a vrátiť sa na Slovensko, kde jeho rodina kontaktovala IOM a Peter súhlasil so zaradením do Programu pomoci a podpory obetí obchodovania s ľuďmi.

Reintegračná starostlivosť o obchodované osoby má pomôcť k stabilizácii klienta po návrate domov, aby sa minimalizovali riziká, že sa opätovne dostane do takejto situácie. Pracovníci IOM s Petrom vypracovali reintegračný plán – prioritou bolo ubytovanie, keďže náhodný požiar mu poškodil dom. Nezamestnaný Peter dostal jednorazovú finančnú podporu spolu s poradenstvom. Jeho situácia si vyžadovala tiež intenzívnu sociálnu asistenciu. IOM kontaktovala sociálneho pracovníka z Petrovho regiónu, ktorý bol v minulosti vyškolený na prácu s obeťami obchodovania s ľuďmi. Sociálny pracovník pomáhal Petrovi s analýzou finančného rozpočtu rodiny, so zabezpečením stavebného materiálu na opravu domu, pri vybavovaní dokladov a orientovaní sa v sociálnych dávkach. Vypracoval s ním tiež životopis a asistoval mu pri hľadaní práce. Keďže v rodine pribudlo ďalšie dieťa, pracovníci IOM poslali Petrovi oblečenie a inú hmotnú pomoc. Keď sa Peter  rozhodol spolupracovať s políciou pri trestnom konaní voči páchateľom trestného činu obchodovania jeho osoby, sociálny pracovník mu v spolupráci s IOM poskytol potrebnú podporu.

Reintegrácia obetí obchodovania s ľuďmi je dlhodobý proces. Peter si časom našiel zamestnanie na čiastočný úväzok a svoju rodinu už dokáže samostatne uživiť. Napriek tomu však jeho materiálnu situáciu naďalej ovplyvňujú problémy s vlastníctvom domu jeho rodiny či úžera existujúca v komunite. Intenzívna sociálna asistencia je preto v tomto prípade potrebná i naďalej.

(Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizuje IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý je financovaný Ministerstvom vnútra SR.