fbpx

Samer Hasani sa doma v Iraku ocitol v zložitej osobnej situácii. Rozhodol sa odísť do Európy, na túto cestu si dlho šetril peniaze. Podarilo sa mu vycestovať, no bez povolenia na pobyt ho zadržali a zaistili na Slovensku. Tu sa mladý a cieľavedomý človek rozhodoval, čo ďalej. Zvažoval viaceré možnosti, nakoniec sa obrátil na IOM a požiadal o pomoc pri návrate domov. IOM zabezpečila Samerovi náhradný cestovný doklad a letenky na cestu domov.

Po návrate do Iraku sa Samer venoval dokončeniu svojho štúdia na univerzite, ale pre nedostatok financií  sa rozhodol zamestnať sa. Obrátil sa na IOM a požiadal o reintegračnú pomoc, aby mohol vstúpiť do partnerstva s už rozbehnutým holičstvom, kde začal aj pracovať. Vďaka jeho predchádzajúcim skúsenostiam a kvalitným službám pre svojich zákazníkom, s ktorými si udržiaval dobré vzťahy, si rýchlo získal stálu klientelu. Samer tvrdo pracuje na dosiahnutie svojich cieľov, plánuje si zlepšiť svoju angličtinu, prihlásiť sa na ďalšie vzdelávacie kurzy kaderníckej a holičskej práce a verí, že si časom otvorí vlastný salón.

Samer z Iraku: Pomoc IOM zohrala v mojom živote veľkú úlohu

Samer je s využitím reintegračnej pomoci spokojný. Vďaka nej má stály príjem, z ktorého – v rámci možností – dokáže podporiť aj svoju rodinu. Do budúcnosti plánuje rozvíjať svoje služby a hlavne seba. „Práca ma veľmi baví a pomoc IOM zohrala v mojom živote veľkú úlohu,“ vyjadril sa.

Viac informácií o pomoci IOM migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.