Bratislava, 18. septembra 2012 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutoční 19. septembra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu o sociálnej a kultúrnej orientácii pre cudzincov z tretích krajín. Svoje skúsenosti a príklady z praxe so sociálnou a kultúrnou orientáciou pre štátnych príslušníkov tretích krajín v zahraničí predstavia odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska, Úradu IOM v Ženeve a Prahe.

Okrem nových informácií a skúseností z členských štátov EÚ o prípravných programoch a kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie IOM Bratislava predstaví účastníkom konferencie súhrn odporúčaní na prípravu jednotnej metodiky, osnov a obsahu prípravných programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v SR. Odporúčania vznikli na základe zmapovania programov sociálnej a kultúrnej orientácie vo vybraných krajinách, konzultácií s odborníkmi z krajín, ktoré takéto kurzy poskytujú, a výstupov z medzinárodného odborného workshopu o sociálnej, ekonomickej a kultúrnej orientácii pre cudzincov z tretích krajín, ktorý organizovala IOM v apríli 2012 v Bratislave.

„Postavenie a stupeň integrácie cudzincov do spoločnosti ovplyvňuje okrem dostupnosti informácií a znalosti domáceho jazyka aj znalosť reálií krajiny, v ktorej chcú žiť. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré predchádzajú riziku sociálneho a ekonomického vylúčenia cudzincov, sú prípravné programy a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov. Takéto programy sú účinným integračným nástrojom a vedú k lepšej sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii cudzincov,“ vysvetlila  Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, ktorý prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM a v rámci neho poskytuje aj kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov.

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov – Výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

– Koniec –

S podporou:

logo solidarita sk

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov – Výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ. Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.

0
0
0
s2smodern