fbpx

Košice, 27. septembra 2012 – Migračné informačné centrum IOM (MIC) organizuje 27. septembra vo svojej košickej pobočke na Poštovej 1 od 13.00 do 17.00 hod. pre cudzincov z krajín mimo EÚ poradenský deň, tzv. one-stop-shop. Cudzinci tu na jednom mieste budú môcť získať komplexné bezplatné poradenstvo týkajúce sa napríklad pobytu, práce, podnikania či poistenia na Slovensku od konzultantov MIC a zástupcov viacerých inštitúcií.

Počas one-stop-shop v Košiciach budú cudzincom k dispozícii pracovníci cudzineckej polície, úradu práce a zdravotných poisťovní.

Model tzv. one-stop-shop centier – jednotných kontaktných miest pre cudzincov bol prvýkrát využitý v Portugalsku po osvedčenej skúsenosti s centrami pre portugalských občanov, v ktorých si mohli na jednom mieste vybaviť občiansku agendu. Príklady európskych one-stop-shop center inšpirovali MIC, ktoré sa rozhodlo uskutočniť na Slovensku niekoľko poradenských dní v Bratislave a v Košiciach. Počas pilotného poradenského dňa začiatkom augusta v Bratislave využilo pomoc konzultantov a odborníkov pätnásť klientov z Kolumbie, Nikaraguy, Egypta, USA, Sýrie a ďalších krajín.

„Komplexné poradenstvo a rôzne služby, ktoré nájdete pod jednou strechou, prinášajú viacero výhod. Cudzinci takto môžu na jednom mieste získať potrebné informácie a vybaviť svoju agendu naraz s rôznymi inštitúciami. Koncentrácia služieb na jednom kontaktnom mieste, výmena informácií a dobrá koordinácia medzi kľúčovými inštitúciami, s ktorými cudzinci prichádzajú po príchode na Slovensko do kontaktu, vedie k väčšej účinnosti poskytovania služieb i k spokojnosti klientov," vysvetlila Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave.

IOM Bratislava prevádzkuje MIC od roku 2006. Centrum poskytuje bezplatné poradenstvo cudzincom, počas svojej 6-ročnej činnosti poskytlo integračné poradenstvo viac ako 4 000 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod. MIC podporuje cudzincov tiež pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-kultúrnej orientácie. Centrum spolupracuje tiež so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Zo skúseností z práce s klientmi centrum realizuje tréningové a vzdelávacie aktivity pre zástupcov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií zamerané na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb cudzincom v SR.

MIC plánuje v tomto roku uskutočniť ešte dva poradenské dni One Stop Shop v Bratislave. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

– Koniec –

S podporou:

logo solidarita sk

Projekt Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.