Bratislava, 4. októbra 2012 – Tretia novembrová nedeľa sa na Slovensku bude niesť v znamení multikultúrnych obedov. IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) organizuje 20 stretnutí slovenských rodín a rodín cudzincov žijúcich na Slovensku, ktoré sa spolu v jeden deň na rôznych miestach Slovenska stretnú pri spoločných obedoch.

Všetky stretnutia sa uskutočnia 18. novembra o 13. hodine. Na každom stretnutí sa zúčastní jedna slovenská rodina, jedna rodina cudzincov a asistent, ktorý bude pomáhať so stretnutím. Obe rodiny sa stretnú na spoločnom nedeľnom obede buď u slovenskej rodiny, alebo u rodiny cudzincov, kde jedna rodina bude hostiť a druhá príde na návštevu.

„Osobný kontakt a nová skúsenosť sú najlepším spôsobom, ako prekonať stereotypy a stať sa otvoreným iným kultúram, zvykom, ľuďom. Takéto stretnutia rodín podporujú vzájomnú komunikáciu, pochopenie kultúr, rozvoj osobných vzťahov medzi domácimi rodinami a rodinami cudzincov, “ uviedla Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR. Na stretnutí rodín sa môže zúčastniť minimálne dvojica, napríklad manžel s manželkou, matka alebo otec s deťmi, starí rodičia, partner a partnerka – nie jednotlivec. Na stretnutie sa môžu prihlásiť slovenské rodiny a rodiny cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, sú občanmi krajín mimo Európskej únie a majú legálny pobyt na Slovensku.

„Slovenská rodina môže využiť skvelú šancu preniesť sa nepriamo za hranice svojej krajiny a zároveň pomôcť cudzincom pochopiť Slovensko tak, aby sa im tu žilo lepšie. Rodina cudzincov sa tak môže dozvedieť viac o krajine, v ktorej žije, spoznať život a zvyklosti ľudí žijúcich na Slovensku. Pre obe rodiny je to jedinečná príležitosť, ako stretnúť zaujímavých ľudí, spoznať iné kultúry a získať neopakovateľný zážitok. Rodiny sa stále môžu prihlásiť na stretnutia, odporúčam urobiť tak čím skôr, počet miest je odmedzený,“ vysvetlila Vatráľová.

Rodiny sa môžu zapojiť vyplnením on-line prihlášky na  webovej stránke IOM Bratislava: www.iom.sk. V prihláške rodina uvedie kontaktné údaje, zamestnanie, záujmy, mená a vek účastníkov stretnutia a cudzie jazyky, ktorými sa dorozumie. Následne bude na spoločné stretnutie vybraná slovenská rodina a rodina cudzincov podľa kritérií, ktoré majú zaistiť čo najviac spoločných znakov oboch rodín, napríklad obe žijú v blízkom okolí a majú podobné záujmy. „Budeme radi, ak spoločný nedeľný obed nebude prvým a zároveň posledným stretnutím rodín, ale porozumejú si a budú sa chcieť stretávať aj v budúcnosti,“ vyjadrila sa Vatráľová.

Stretnutia rodín sú súčasťou medzinárodného projektu Next Door Family EU – Inclusive Neighbourhoods. Okrem Slovenska sa stretnutia rodín uskutočnia aj v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Španielsku a Taliansku. Na rôznych miestach Európy sa tak v ten istý novembrový deň pri spoločných obedoch stretne 420 miestnych rodín a rodín cudzincov.

V každej krajine zapojenej do projektu bude filmované jedno vybrané stretnutie rodín. Zo stretnutí vznikne spoločný film Next Door Family, ktorý predstaví súžitie majoritných spoločností a cudzincov v Európe. Ďalej bude využívaný napríklad pri multikultúrnej výchove na školách, vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach, na stretnutiach či filmových festivaloch.

– Koniec –

Film o stretnutia rodín:

Projekt stretnutí rodín už od roku 2004 úspešne realizuje organizácia Slovo 21 v Českej republike pod názvom „Rodina odvedle“, kde sa doteraz uskutočnilo viac ako 490 stretnutí. Viac informácií: 
http://www.slovo21.cz/nove/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Arodina-od-vedle&catid=36%3Aintegrace-cizinc&Itemid=41&lang=cs

Ako také stretnutie prebieha? Pozrite si film Rodina odvedle (produkcia: Slovo 21, ČR, 2005) o stretnutiach českých rodín a rodín cudzincov žijúcich v ČR, link: http://youtu.be/IafK_HB-CJA

O projekte Next Door Family

Koordinátorom projektu na medzinárodnej úrovni je Občanské sdružení Slovo 21 (ČR). Realizátorom projektu a stretnutí rodín na Slovensku je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.

logo slovo21                              logo iom-oim blue

Projekt Next Door Family EU – Inclusive Neigbourhoods je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Veľvyslanectvom USA v Bratislave.

logo eu                            logo us-emb

Mediálnymi partnermi stretnutí rodín sú: Rozhlas a televízia Slovenska a denník SME.

logo rtvs                logo sme

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.

0
0
0
s2smodern