Bratislava, 19. január 2015 – Európska migračná sieť (EMN) vydáva aktualizovaný Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu určený pracovníkom štátnej a verejnej správy, tvorcom politík, zákonodarcom, výskumníkom, akademikom, novinárom a iným odborníkom, ktorí vo svojej práci riešia problematiku migrácie a azylu. Nové vydanie slovníka obsahuje viac ako 400 odborných výrazov preložených v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Viacjazyčný výkladový slovník zostavila Európska migračná sieť (EMN).

Do najnovšej verzie slovníka pribudlo takmer 100 nových pojmov a viac ako 120 starších výrazov bolo upravených podľa aktuálneho stavu a v súlade s platnou európskou legislatívou. Na tvorbe slovníka sa podieľa Európska komisia, členské štáty EÚ a Nórsko. Za Slovensko do slovníka prispieva Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN.

Slovník vo forme publikácie je dostupný na webovej stránke EMN: 
https://www.emn.sk/sk/na-stiahnutie-emn/publikacie-emn/item/28-slovnik-pojmov-anglicka-verzia

Slovník je dostupný aj v interaktívnej podobe na webovej stránke Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/index_a_en.htm

– Koniec –

Ďalšie informácie

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM tu vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, humanitárnych transferov utečencov a koordinácie Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN patrí príprava štúdií a výročných správ, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo funkcii koordinátora. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.: +421 2 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Viac o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk alebo www.emn.europa.eu.

0
0
0
s2smodern