This article is published only in Slovak language.

Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike hľadá lektorov slovenského jazyka s pôsobnosťou v regiónoch: Trnava, Žilina, Banská Bystrica a v ďalších lokalitách SR. Úspešní kandidáti budú zodpovední za výučbu slovenského jazyka a realizáciu kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre občanov krajín mimo Európskej únie v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM (MIC).