fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) dnes oznámila, že už vyše 1 000 utečencov bolo presídlených od roku 2009 cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom do Spojených štátov, Kanady a Nórska. Na presídľovaní utečencov cez Slovensko sa podieľa Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Slovenská republika a IOM.

V utorok 17. januára odletela zo Slovenska skupina 23 utečencov a v stredu 18. januára bezpečne pristála v Spojených štátoch. Počet utečencov presídlených cez Slovensko do krajín, ktoré im poskytli trvalý domov, sa tým zvýšil na 1 019. Z tohto počtu bolo 978 utečencov presídlených do Spojených štátov.

IOM - Presídľovanie utečencov - Cez Slovensko bolo presídlených vyše 1 000 utečencov s pomocou IOM a jej partnerov

Ilustračné foto – IOM Slovensko

UNHCR zaradil utečencov do programu Humanitárny transfer utečencov cez SR a IOM ich prepravila z utečeneckých táborov v Afrike, Ázii a na Blízkom východe na Slovensko. Od roku 2009 do januára 2017 Slovenská republika poskytla dočasné útočisko v Núdzom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom 1 043 utečencom. Veľkú väčšinu utečencov tvorili rodiny s malými deťmi – ľudia, ktorí potrebujú okamžitú ochranu, ale nemôžu sa vrátiť do svojej domovskej krajiny a ani ďalej žiť v krajine svojho prvého útočiska.

Utečenci tu v bezpečných podmienkach po dobu maximálne šiestich mesiacov absolvujú prípravu na presídlenie: zdravotné prehliadky, sériu očkovaní a kurzy kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Utečenci aktívne využívajú čas v centre pred odchodom do finálnej krajiny ďalšími aktivitami – malé deti navštevujú škôlku a staršie deti školu, kde sa učia najmä matematiku, geografiu a anglický jazyk. Pre rodičov sú organizované kurzy gramotnosti, počítačové kurzy a kurzy anglického jazyka.

Viac informácií o programe Humanitárny transfer utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR.

Viac informácií o presídlení 1 000 utečencov cez SR – tlačová správa.

Príbehy utečencov presídlených cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom sú na webovej stránke IOM: Amin zo Somálska, Rahima a Laimah z Afganistanu, Nadif zo Somálska, Fereshteh z Afganistanu, Mahmoud zo Somálska.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).