Koncom roka 2015 spustila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v programe Humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR vakcinačný program pre utečencov, ktorí sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom a pripravujú sa na presídlenie do Spojených štátov amerických. Títo utečenci počas pobytu v centre majú nárok na sériu rôznych očkovaní proti hepatitíde, osýpkam, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu a ďalším chorobám.

Cieľom očkovaní je zlepšenie zdravia utečencov a zníženie počtu očkovaní, ktoré budú potrebovať po príchode do USA. Okrem centra v Humennom poskytuje IOM očkovanie utečencom v táboroch v Etiópii, Keni, Malajzii, Nepále, Rumunsku, Rwande, Thajsku a Ugande.

IOM v programe humanitárneho transferu utečencov cez SR organizuje medzinárodnú prepravu utečencov do Slovenskej republiky, ktorá im poskytla na svojom území dočasné útočisko. Utečenci sú ubytovaní po dobu maximálne šiestich mesiacov v ETC v Humennom, kde IOM ďalej zodpovedá za služby súvisiace s ich presídlením – bezpečnostné pohovory, zdravotné prehliadky, sériu očkovaní a kurzy kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine. Po ukončení príprav IOM prepraví utečencov zo Slovenska do niektorej z krajín, ktoré im poskytnú trvalý domov.

Viac informácií.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín. Aktivity IOM v poskytovaní očkovaní sú financované Ministerstvom zahraničných vecí USA (Department of State) a Ministerstvom zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services).

0
0
0
s2smodern