fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu októbra a novembra 2015 uskutočnila šesť tréningov pre 111 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska.

Tréningy boli zamerané na praktické informácie, osvojenie si zručností a konkrétnych aktivít, ktoré pracovníci využijú priamo pri práci s mládežou na zvýšenie jej povedomia o hrozbe obchodovania s ľuďmi a ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi.

Vyškolení odborníci tak môžu vo svojej praxi šíriť užitočné preventívne informácie, tipy na bezpečné cestovanie a odporúčania, ktoré medzi mladými na školách a v ďalších zariadeniach znižujú riziká práce v zahraničí.

logo mvsr

Tréningy boli zrealizované v rámci projektu Nestaň sa otrokom – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov, ktorý finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR.