fbpx

Slovník je určený pracovníkom štátnej a verejnej správy, tvorcom politík, zákonodarcom, výskumníkom, akademikom, novinárom a iným odborníkom, ktorí sa vo svojej práci zaoberajú témou migrácie a azylu. Nové vydanie slovníka obsahuje viac ako 400 odborných výrazov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny

emn-glossary-3-0-en

Do najnovšej verzie slovníka pribudlo takmer 100 nových pojmov a viac ako 120 starších výrazov bolo upravených podľa aktuálneho stavu a v súlade s platnou európskou legislatívou. Na tvorbe slovníka sa podieľa Európska komisia, členské štáty EÚ a Nórsko. Za Slovensko do slovníka prispieva Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete.

Slovník je dostupný aj v interaktívnej podobe na webovej stránke Európskej komisie.

logo-emn-new-sk