IOM Bratislava zorganizovala v apríli v Trenčíne a Dunajskej Strede dva vzdelávacie workshopy pre príslušníkov oddelení cudzineckej políci a pracovníkov úradov práce, okresných úradov, poisťovne Union a inšpektorátu práce. Účastníci získali aktuálne informácie o novele zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, predstavili činnosť svojich úradov a riešili prípadové štúdie, s ktorými sa môžu stretnúť pri práci a komunikácii s migrantmi.

workshopy-a-treningy-iom-2014

Od začiatku vzdelávania pracovníkov štátnej  správy a samosprávy v roku 2010 IOM uskutočnila 20 základných tréningov a 12 nadväzujúcich workshopov v siedmich krajoch Slovenska. Tento typ vzdelávania IOM absolvovalo vyše 440 odborníkov z kľúčových úradov z celého Slovenska. Účastníci získavajú poznatky v oblasti migrácie a integrácie migrantov na Slovensku a zručnosti v interkultúrnej komunikácii, ktoré môžu využiť pri práci s migrantmi a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami pri poskytovaní služieb migrantom.

Súčasťou väčšiny workshopov boli aj poradenské dni pre migrantov, na ktorých účastníci – príslušníci oddelení cudzineckej polície, pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov a poisťovne – spolu s právnikmi Migračného informačného centra IOM radili migrantom o pobyte, zamestnaní a podnikaní na Slovensku. IOM celkovo zorganizovala deväť poradenských dní v šiestich krajských mestách. Poradenské služby do júna 2014 využilo 71 migrantov z 21 krajín mimo Európskej únie.

Viac informácií o vzdelávaní odborníkov pracujúcich s migrantmi prináša webová stránka IOM: www.mic.iom.sk/dialog.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

0
0
0
s2smodern