fbpx

IOM od októbra do decembra 2013 v spolupráci s partnermi presídlila 120 utečencov z Núdzového tranzitného centra (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom do Spojených štátov amerických. Zo 120 utečencov bolo 78 presídlených v novembri, čo je najviac za akýkoľvek mesiac od otvorenia centra v auguste 2009. V ETC sú ubytovaní utečenci, ktorí sa nachádzali v ťažkej situácii, boli zaradení do programu humanitárnych transferov utečencov a evakuovali ich do Slovenskej republiky, ktorá im po dobu šiestich mesiacov poskytla dočasné útočisko. V bezpečných podmienkach centra absolvujú prípravu a po nej sú presídlení do krajiny, ktorá ich prijme a ponúkne im možnosť začať nový život.

IOM - Presídľovanie utečencov - Nový domov pre 120 utečencov

Ilustračné foto – IOM Slovensko

Humanitárny transfer utečencov cez územie SR sa realizuje na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM. IOM zodpovedá za prepravu utečencov z utečeneckých táborov do SR a zo SR do krajiny presídlenia a zabezpečuje lekárske prehliadky a kultúrnu orientáciu pre utečencov.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.