fbpx

Ľudia, ktorí odišli z Ukrajiny po 24. februári 2022, sa často v  novej krajine ocitajú v inom sociokultúrnom kontexte. Pochopenie miestnej kultúry a spoločnosti, v ktorej teraz žijú, im môže pomôcť lepšie sa prispôsobiť novému prostrediu.

SocioCultural 1 WM

Pre starších ľudí je kľúčové, aby si dokázali nájsť informácie a vyhľadať služby, ktoré potrebujú. Sociálni konzultanti IOM ich prevedú rôznymi životnými situáciáciami, s ktorými sa na Slovensku môžu stretnúť. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Na Slovensku majú ľudia z Ukrajiny možnosť zoznámiť sa s miestnymi zvyklosťami a hodnotami prostredníctvom programov sociokultúrnej orientácie. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) so sídlom v Humanitárnom centre v Gabčíkove pravidelne organizuje workshopy, na ktorých im poskytuje základné informácie o Slovensku a regióne, v ktorom sa nachádzajú, o sociálnom a zdravotnom systéme, o možnostiach verejnej dopravy, o kultúrnych podujatiach a o rôznych aspektoch života na Slovensku.

Na workshopoch s názvom „Život na Slovensku a ako sa orientovať v rôznych životných situáciách“ sprevádzajú sociálni poradcovia IOM ľudí z Ukrajiny rôznymi situáciami, s ktorými sa môžu stretnúť.

Olena, šesťdesiatsedemročná dôchodkyňa, ktorá žije sama v Humanitárnom centre, sa na poslednom workshope napríklad naučila, ako používať aplikáciu na nákup cestovných lístkov a ako si vyhľadať lekára, ktorého potrebuje navštíviť. Ira, ktorá tiež žije v Gabčíkove s dcérou a vnučkou, zase ocenila informácie o slovenskej kultúre: "Bolo to veľmi zaujímavé, veľa som sa dozvedela o Slovákoch a ich mentalite. Som rada, že som prišla na workshop."

Ak ľudia lepšie spoznajú prostredie hostiteľskej krajiny, dokážu lepšie reagovať na meniacu sa situáciu, vedia sa rýchlejšie prispôsobiť a postupne aj začleniť do miestnej komunity. Aktivity zamerané na sociokultúrnu orientáciu zároveň posilňujú ich schopnosti zvládať rôzne výzvy a konať samostatnejšie v súlade s miestnym sociokultúrnym kontextom.

Hoci programy sociokultúrnej orientácie majú zásadný význam v rámci pomoci utečencom prispôsobiť sa novému prostrediu, je tiež dôležité uvedomiť si kultúrnu rozmanitosť a bohatstvo, ktoré ľudia z Ukrajiny do svojich nových komunít prinášajú.

SocioCultural 2 WM

Ľudia sa schádzajú v kine, aby si pozreli ukrajinský film Pamfir. Podobné kultúrne podujatia pomáhajú utečencom vytvárajú aj priestor na to, aby sa ľudia z rôznych kultúr lepšie spoznali. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Podujatia prezentujúce kultúru a tradície utečencov, ako napríklad premietanie ukrajinského filmu „Pamfir“, ktoré sa konalo v apríli 2023 v Martine, sú vynikajúcou príležitosťou ako predstaviť miestnej komunite odlišné kultúrne zázemie a zároveň umožňujú ľuďom lepšie sa navzájom spoznať. Hneď po premietaní zorganizovali pracovníci IOM diskusiu o témach z filmu, napríklad o rodinných vzťahoch, vzťahoch medzi otcom a synom, o migrácii a kultúrnych rozdieloch a o tom, čo majú susedné krajiny spoločné.

"Tým, že na kultúrnom podujatí zorganizujeme diskusiu o rôznych témach, sa ľudia a komunity môžu navzájom lepšie spoznať. Takto jednoducho vzniká priestor pre kultúrnu rozmanitosť a vzájomné porozumenie,“ povedal koordinátor IOM pre komunity Tomáš Gulán, ktorý toto podujatie organizoval.

Informačné workshopy, diskusie a kultúrne podujatia môžu zohrávať dôležitú úlohu pri pomoci utečencom prispôsobiť sa novému prostrediu a zároveň vytvárajú priestor na prienik rozmanitých kultúr a tradícií.

Prečítajte si viac o tom, ako pomáhame ľuďom z Ukrajiny:

Od zraniteľnosti k odolnosti: tréningy sebaobrany pomáhajú ženám z Ukrajiny získať sebavedomie a zvládať stres 

Nájsť si prácu a nový domov chce čas. Ľudia z Ukrajiny ho získajú vďaka Programu podpory bývania IOM 

MIC IOM: Giving migrants an opportunity to succeed in the Slovak labour market

S podporou: 

logo norway web

Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)

 

logo isf amif fareb en

Migračné informačné centrum na podporu integrácie migrantov na Slovensku (fáza X, individuálny projekt). Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Azylového, migračného a integračného fondu (AMIF). Fondy pre vnútorné záležitosti.