fbpx

EU Talent Pool Pilot je nový pilotný projekt Európskej komisie pre občanov Ukrajiny, ktorí museli utiecť pred vojnou a majú udelené dočasné útočisko v členskom štáte Európskej únie (EÚ). EU Talent Pool im má pomôcť s hľadaním práce v EÚ.

Titul banner - EU Talent Pool Pilot

Na tvorbe EU Talent Pool sa podieľala Európska komisia, Európsky orgán práce (ELA), Európske služby zamestnanosti (EURES), členské štáty EÚ a Európska migračná sieť (EMN), ktorú na Slovensku koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Prostredníctvom tohto projektu a európskeho portálu siete EURES si môže osoba s dočasným útočiskom vytvoriť životopis a ukázať tak svoje zručnosti viac ako 4 000 overeným a registrovaným zamestnávateľom.

Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby.

Leták o EU Talent Pool Pilot si môžete stiahnuť v angličtine, ukrajinčine a ruštine.