fbpx

IOM Bratislava zorganizovala v novembri a decembri 2013 v Nitre a Trnave ďalšie dva workshopy pre zamestnancov štátnych inštitúcií a samospráv, ktorí vo svojej práci prichádzajú do kontaktu s migrantmi. Získali informácie o novele zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, predstavili služby, ktoré ich úrady ponúkajú migrantom z tretích krajín, a vymenili si skúsenosti, ktoré im pomôžu pri práci s migrantmi.

iom-workshops-nov-2013

Workshopy sú druhou časťou vzdelávacieho programu IOM o migrácii, integrácii migrantov, interkultúrnych zručnostiach a zlepšení spolupráce a nadväzujú na tréningy, ktoré IOM uskutočnila v októbri 2013. Workshopy v Trnave a Nitre absolvovalo 12 príslušníkov miestnych oddelení cudzineckej polície (OCP), zamestnancov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), okresných úradov (OÚ), Inšpektorátu práce Nitra, mestských úradov a zdravotnej poisťovne.

Súčasťou workshopov boli aj poradenské dni pre migrantov, ktorí na jednom mieste mohli získať odpovede na svoje otázky a vybaviť svoju agendu naraz s príslušníkmi OCP, zamestnankyňami ÚPSVR, oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík a z oddelenia živnostenskej registrácie OÚ a právničky z Migračného informačného centra IOM. O pobyte, získaní občianstva, uzatvorení manželstva a o zamestnaní na Slovensku sa počas poradenských dní v Nitre a Trnave prišli informovať migranti z Ukrajiny, Ruska a Haiti.

IOM Bratislava uskutoční v prvom polroku 2014 ďalšie dva tréningy a šesť workshopov.

logo solidarita sk

Tréningy a workshopy sa konajú v rámci projektu: Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike IV (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.