fbpx

Dôležité informácie o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC) www.mic.iom.sk od roku 2006 vyhľadalo už vyše milión návštevníkov.

Cudzinci, ktorí žijú alebo chcú žiť na Slovensku, môžu v centre využiť komplexné právne, sociálne a pracovné poradenstvo či priamu podporu na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. Centrum pre cudzincov organizuje tiež kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, sprostredkúva im informácie o rôznych oblastiach života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Centrum prevádzkuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko od roku 2006, kancelárie má v Bratislave a v Košiciach.

V roku 2019 poskytli pracovníci centra v Bratislave a Košiciach 10 398 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR klientom najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA.

IOM - Infografika - Služby migrantom pri integrácii na Slovensku, 2006 - december 2019

Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet cudzincov. V roku 2019 podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ žilo na Slovensko Slovensku 143 075 cudzincov s povoleným pobytom alebo 2,62 percenta z celej populácie SR. V roku 2018 dosiahol tento počet 121 264 cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku, ich podiel na celkovej populácii SR predstavoval 2,22 percenta.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.