fbpx

IOM od januára do novembra 2017 podporila tých migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátili zo Slovenska do 12 krajín pôvodu a ktorí ju potrebovali na stabilizovanie svojej situácie po návrate a zlepšenie životných podmienok po čase strávenom v zahraničí.

Pomoc IOM vo forme služieb a tovarov smerovala migrantom po návrate do Afganistanu, Ghany, Gruzínska, Indie, Iraku, Moldavska, Pakistanu, Srbska, Srbska – Kosova, na Ukrajinu, do USA a Vietnamu najmä na získanie živobytia pre seba a svoje rodiny, na základné materiálne vybavenie, dočasné ubytovanie alebo rekonštrukciu bývania.

Dvanásť navrátilcov využilo podporu na otvorenie si obchodu a na poľnohospodársku činnosť.

„Som veľmi spokojný na čo som použil podporu po návrate domov. Otvoril som si obchod a dokážem podporovať svoju rodinu a aj pokryť náklady,“ vyjadril sa Samer z Iraku.

Čítajte viac:

Príbeh klienta IOM - Samer z Iraku

 

 

 

Samer z Iraku: Pomoc IOM zohrala v mojom živote veľkú úlohu

Príbeh klienta IOM - Emre z Gruzínska

 

 

 

Emre z Gruzínska: Dobrý nápad mi dal prácu, nemusím ju už hľadať v zahraničí

Navrátilec z Kosova si otvoril vlastnú autoumyváreň a ďalšiemu sa po návrate do Gruzínska podarilo rozšíriť služby rodinného hostela pre turistov. Klient v Moldavsku opäť naštartoval svoju firmu na rekonštrukčné práce.

Traja migranti mohli s podporou IOM rekonštruovať svoje bývanie a hospodárstvo.

„Vďaka vzdelaniu a ďalšej pomoci od IOM som si dokázal nájsť dobrú prácu. Mám stály príjem, teším sa z toho ja, aj moja rodina,“ povedal Karan z Indie.

O reintegračnú pomoc môže požiadať každý migrant, ktorý sa rozhodol pre dobrovoľný návrat zo Slovenska domov s IOM. Reintegračná pomoc je prispôsobená aktuálnej situácii, vzdelaniu, pracovným skúsenostiam a potrebám navrátilca. Vypracuje personálny reintegračný plán na využitie podpory, ktorú môže využiť na jeden typ pomoci alebo kombináciu viacerých typov: na začatie vlastného podnikania alebo vstup do partnerstva v inej firme, na rekonštrukciu bývania, vzdelávanie, zdravotnú pomoc alebo dočasné ubytovanie.

Od roku 2007 do novembra 2017 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 224 jednotlivcom alebo rodinám v 31 krajinách.

Pozrite si krátke video o reintegračnej pomoci IOM migrantom po návrate domov:

Viac informácii o programe AVRR: www.avr.iom.sk

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo isf amif fareb sk

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.