fbpx

Správa Európskej migračnej siete informuje o vývoji legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu, o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupinách a neregulárnej migrácii a prevádzačstve na Slovensku v roku 2016. Analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a jej vplyv na rozvoj krajín a návraty štátnych príslušníkov tretích krajín. Súčasťou správy je štatistický prehľad legálnej a neregulárnej migrácie a maloletých bez sprievodu.

Výročná správa je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

EMN - Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2016

Správu vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

logo emn new sk