fbpx

Pán Xuan Quynh strávil na Slovensku viac ako štyri roky. Pôvodne chcel ísť za prácou do Veľkej Británie, aby zarobil peniaze pre svoju rodinu. „Dostal som sa len do Bratislavy, nemohol som si dovoliť zaplatiť za celú cestu,“ hovorí. Nemal v krajine legálny pobyt. „Žiť v cudzej krajine bez mojej rodiny, mojej ženy a detí bolo pre mňa náročné. Keďže ma rodina potrebovala, rozhodol som sa vrátiť domov.“

Jeho manželka viedla počas jeho neprítomnosti obchodík s mobilnými telefónmi. IOM pomohla Xuan Quynhovi pri návrate domov do provincie Dong Nai vo Vietname a poskytla mu tiež podporu, ktorú využil na nákup mobilných telefónov a príslušenstva na rozšírenie obchodu. Obchod zamestnáva oboch manželov a generuje zisk, ktorý postačuje na živobytie celej rodiny. Vďaka pomoci môže Xuan Quynh žiť aj pracovať v kruhu svojich najbližších.

Pozrite si dokumentárny film o príbehu Xuan Quynha (film zo série Príbehy migrantov po návrate domov):

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Ďalšie skutočné príbehy migrantov, ktorí sa vracajú zo Slovenska domov s pomocou IOM v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk.

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat a MV SR. Solidarita pri riadení migračných tokov.