fbpx

Dňa 30. januára 2012 prišla na Slovensko skupina 35 utečencov z Eritrey, Etiópie, Iraku a Somálska z utečeneckého tábora Salloum v Egypte. Išlo o jednotlivcov a rodiny s deťmi, ktorým Slovenská republika na základe trojstrannej dohody z 22.decembra 2010 medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu poskytla na svojom území dočasné útočisko.

Utečenci boli dočasne ubytovaní v azylovom zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom, kde zotrvali po dobu 6 mesiacov, počas ktorej boli postupne presídlení do Kanady. IOM zodpovedá za prepravu utečencov do SR a zo SR do Kanady a poskytuje služby súvisiace so zdravotnými prehliadkami utečencov, kultúrnou orientáciou a/alebo jazykovými školeniami za účelom presídlenia.