fbpx

V roku 2012 bolo v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Center – ETC) v Humennom prijatých 180 utečencov z utečeneckých táborov v Egypte, Eritrei, Iráne a Jemene. V priebehu roku bolo 166 utečencov presídlených z ETC do tretej krajiny – 80 % do Spojených štátov amerických a ostatná časť našla svoj nový domov v Kanade.

Polovicu z utečencov prijatých v roku 2012 tvorili Somálčania, štvrtina utečencov bola afganskej národnosti a medzi zvyšnými národnosťami mali zastúpenie eritrejská, etiópska, iracká a sudánska. V ETC boli ubytovaní po dobu 6 mesiacov, počas ktorej absolvovali prípravu na nový život v niektorej z prijímacích krajín.

Humanitárny transfer utečencov cez Slovenskú republiku prebieha na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Prepravu utečencov do Slovenskej republiky a následne do krajiny presídlenia organizuje IOM, ktorá poskytuje utečencom tiež služby spojené s lekárskymi prehliadkami, kultúrnou orientáciou a/alebo jazykovými kurzmi.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Programme, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.