fbpx

Medzinárodný projekt Next Door Family EU – Inclusive Neighbourhoods prebiehal od septembra 2011 do februára 2013 v siedmich krajinách Európskej únie: v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Koordinátorom projektu na medzinárodnej úrovni bolo Občanské sdružení Slovo 21 (ČR). Realizátorom projektu a stretnutí rodín na Slovensku bola Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Cieľom projektu bolo spojiť domáce rodiny a rodiny migrantov, ktoré sa stretnú na spoločných obedoch. Stretnutia rodín umožňujú migrantom získať osobnú skúsenosť so Slovákmi a naopak, Slovákov s migrantmi. Osobný kontakt, komunikácia a možnosť spoznať sa odstraňujú predsudky, bariéry a vzájomnú izoláciu a podporujú vzťahy medzi domácimi rodinami a rodinami migrantov. Je to možnosť, ako žiť spolu a nie vedľa seba.

Ďalšie aktivity zahŕňali: zorganizovanie multikultúrneho podujatia, filmovanie stretnutí rodín a vytvorenie dokumentárneho filmu, realizáciu mediálnej kampane a propagáciu projektu, jeho aktivít a výsledkov na webovej stránke.

Stretnutia slovenských rodín a rodín migrantov

Tridsaťdva slovenských rodín a rodín migrantov sa 18. novembra 2012 stretlo pri spoločných nedeľných obedoch. Stretnutia zorganizovala IOM v deviatich mestách a obciach na Slovensku, zapojili sa do nich rodiny migrantov celkovo z 11 krajín. Na každom stretnutí sa zúčastnila jedna slovenská rodina a jedna rodina migrantov, pričom jedna rodina stretnutie hostila a pripravila nedeľný obed a druhá rodina prišla na návštevu. Pre rodiny to bola príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí, spoznať ich osudy ako i spoznať sa navzájom, dozvedieť sa viac o kultúre, zvyklostiach a jedle toho druhého národa, či možnosť nájsť si nových priateľov vo svojom blízkom okolí.

family-meeting 2012

Okrem Slovenska sa takto v ten istý deň stretli rodiny aj v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku a Taliansku. Na rôznych miestach Európy sa tak uskutočnilo 280 stretnutí domácich rodín a rodín migrantov.

Dokumentárny film Next Door Family

V každej krajine zapojenej do projektu bolo filmované jedno vybrané stretnutie rodín a verejné ankety medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii. Z týchto záberov vznikol spoločný film Next Door Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov v Európe. Ďalej bude využívaný napríklad pri multikultúrnej výchove na školách, vo vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach či na filmových festivaloch.

MultiCOOLtúrny večer Aj my sme tu doma

Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku pritiahla vyše 500 divákov. Program predstavil fúziu rôznych kultúr – slovenskej i migrantov žijúcich na Slovensku – a ukázal, ako sa môžu vzájomne dopĺňať a obohacovať.

multicoolti 2012

Večer sa uskutočnil 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave a bol otvorením 7. ročníka festivalu [fjúžn]. Podobne ako stretnutia rodín, aj multiCOOLtúrny večer podporil vytváranie vzájomných kontaktov a bližšie spoznávanie sa medzi slovenskou spoločnosťou a migrantmi.

PR a mediálna kampaň

Tlačové správy, články a vystúpenia v médiách, plagáty, letáky, audiospot a ďalšie aktivity informovali verejnosť o problematike migrácie.

Zhodnotenie projektu a stretnutí rodín – Slovensko

Účastníci stretnutí rodín vyplnili dotazníky, v ktorých v ktorých hodnotili stretnutia rodín a projekt Next Door Family EU. Takmer všetci účastníci (94,5 %) označili stretnutia rodín za jednoznačne prínosné. Pri hodnotení projektu Next Door Family EU, zameraného na odbúravanie predsudkov a stereotypov a podporu vytvárania pozitívnych vzťahov, 83 % účastníkov uviedlo, že projekt je jednoznačne prínosný a 15 % ho označilo za vcelku prínosný (zvyšné 2 % názor neuviedlo). Viaceré z rodín si vymenili kontakty a prejavili záujem stretávať sa i naďalej – 69 % rodín si už dohodlo, resp. plánovali si dohodnúť ďalšie spoločné stretnutie.

family-meeting 2012 2

logo eulogo us-emblogo rtvslogo smelogo slovo21logo nms mlogo kcdunaj mlogo stopk m

Projekt Next Door Family EU – Inclusive Neighbourhoods bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Mediálnymi partnermi stretnutí rodín boli: Rozhlas a televízia Slovenska a denník SME. Partnermi MultiCOOLtúrneho podujatia Aj my sme tu doma boli: Občanské sdružení Slovo 21 a Nadácia Milana Šimečku. Podujatie podporili: KC Dunaj a Slovensko-turecká obchodná a priemyselná komora.