fbpx

Medzinárodný projekt Migranti v centre pozornosti zrealizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s partnermi od novembra 2010 do decembra 2011 v šiestich krajinách Európy: v Českej republike, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Cieľom projektu v týchto krajinách bolo zvýšiť odborné kapacity pracovníkov médií o migrácii a prostredníctvom kvalitného a profesionálneho spravodajstva informovať verejnosť o migrácii a migrantoch, znížiť predsudky a stereotypy v spoločnosti a tým podporiť integráciu migrantov.

Medzinárodná mediálna súťaž o najlepší článok a dokumentárny film o migrácii a integrácii

Vysokoškolskí študenti v krajinách Európskej únie dostali príležitosť zapojiť sa do súťaže, tvorivo vyjadriť názory na migráciu a migrantov a osobné skúsenosti s migráciou. Súťaž pomohla zviditeľniť ich postoje a prispela aj k budovaniu povedomia verejnosti o týchto témach. Slovensko v súťaži uspelo dvojnásobne: 24-ročná Magdaléna Vaculčiaková zo Slovenska zvíťazila v kategórii článok so svojím príspevkom „Good, good, good!“ o príbehu barmskej rodiny v Českej republike; 22-ročný Thanakon Tiwawong z Thajska, študujúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave, obsadil s článkom o živote cudzinca na Slovensku v tej istej kategórii tretie miesto. Pozrite si víťazné práce:

Kategória Články

1. miesto – Magdaléna Vaculčiaková: Good, good, good!

2. miesto – Cristina-Elena Staicu: The reality behind the exotic façade: An immigration story

3. miesto – Thanakon Tiwawong: My life – My story

Kategória Dokumentárne filmy

1. miesto – Zdenĕk Chaloupka: „Elena“

2. miesto – Nikol Cibulya a Anna Csonka: „Hungary, my step home“

3. miesto – Ania Dana Cazan: „Incomplete“

Workshopy pre novinárov a študentov žurnalistiky

V októbri uskutočnila IOM a Nadácia Milana Šimečku dve vzdelávacie podujatia – jeden pre novinárov a pracovníkov médií migrantov z ôsmich celoslovenských printových aj elektronických médií a druhý pre študentov z vysokých škôl v Bratislave, Nitre, Košiciach a Prešove.

Program bol zostavený tak, aby účastníci získali informácie a zručnosti pri spracovaní tém o migrácii a integrácii migrantov v médiách a prispeli ku kvalite spravodajského pokrytia týchto tém. Novinári využili túto príležitosť a pripravili reportáže o migrácii a rozhovory s migrantmi pre svoje médiá. Študenti po ukončení workshopu publikovali svoje príspevky o migrácii, integrácii alebo diverzite v rôznych typoch médií. Program workshopov viedli domáci a zahraniční novinári, ktorí poskytli svoje cenné rady z práce s témou migrácie v médiách – britský novinár Richard Cookson a vedúca vydania Televíznych novín TV Markíza Marie Stracenská. Svoje osobné skúsenosti s migráciou a životom prisťahovalcov v novej krajine zdieľali s účastníkmi migranti žijúci na Slovensku.

Medzinárodná konferencia Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu

Na konferencii sa stretlo vyše 100 novinárov, odborníkov na migráciu, zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti migrácie a integrácie migrantov a organizácií migrantov z rôznych krajín Európy a taktiež tvorcov politík na úrovni EÚ. Účastníci analyzovali súčasnú situáciu v oblasti mediálneho spravodajstva o migrácii v Európe a predložili odporúčania, ako môžu médiá informovať o migrácii a prispieť tak k integrácii migrantov. Konferenciu uskutočnila IOM v spolupráci s Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky v máji 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ.

Stáže v oblasti migrácie

Popredné domáce a medzinárodné organizácie v oblasti migrácie a integrácie migrantov ponúkli študentom a začínajúcim pracovníkom z rôznych krajín Európy možnosť vyskúšať si prácu a získať pracovné skúsenosti, ktoré budú dôležité pre ich budúce profesionálne uplatnenie v tejto oblasti. Na Slovensku absolvovali stáže v IOM a Nadácii Milana Šimečku.

Migrácia na sociálnych sieťach

Pozrite si facebookovú stránku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, na ktorej nájdete dôležité informácie, zaujímavosti a pozvánky na akcie z oblasti migrácie a azylu.

logo eu

Projekt Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov bol spolufinancovaný Európskou komisiou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín – Akcie Spoločenstva 2009.

logo iom-oim bluelogo nms mlogo mediawise

Projekt uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Partnerom workshopov bol The MediaWise Trust z Veľkej Británie.