fbpx

Bratislava, 18. novembra 2013 – Domáci a zahraniční experti z Bratislavy, Prahy, Viedne, Bruselu a Londýna vystúpia 20. novembra 2013 v Bratislave na konferencii Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín: politiky a prax. Predstavia súčasný vývoj a politiky v oblasti pracovnej migrácie vo svete a v Európe a priblížia aj opatrenia, ktoré zaviedli európske štáty, aby získali kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Konferenciu organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

Andrea Frkáňová z EMN na Slovensku predstaví politiky pracovnej migrácie v Slovenskej republike a hlavné výstupy zo štúdie Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín do SR. Podľa zistení štúdie Slovenská republika zatiaľ nemá veľa skúseností so získavaním tejto skupiny migrantov. Súhrnné zistenia všetkých členských štátov EÚ a Nórska o získavaní vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín bude prezentovať Petra van Nierop z Bruselu.

Súčasnému stavu a trendom v medzinárodnej migrácii sa bude venovať Martina Lubyová z Prognostického ústavu SAV v Bratislave, ktorá predstaví hlavné zistenia OECD Výhľad v oblasti medzinárodnej migrácie na rok 2013 (International Migration Outlook 2013). Ako uvádzajú najnovšie zistenia tejto správy, imigranti nepredstavujú záťaž pre verejné financie, aj keď podľa prieskumov verejnej mienky si približne polovica občanov európskych krajín a Kanady myslí opak. V priemere za všetky skúmané krajiny imigranti zaplatia na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu približne rovnako, ako z neho dostanú späť na rôznych oprávnených dávkach.

Martin Kahanec zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce v Bratislave bude hovoriť o tom, ako využiť potenciál pracovníkov z krajín Východného partnerstva, aby znamenal obojstranný zisk pre krajiny aj pracovných migrantov.

V druhej časti konferencie budú zástupcovia EMN z Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie diskutovať o polititikách, opatreniach a skúsenostiach ich krajín pri získavaní kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín podľa potrieb trhu práce.

– Koniec –

Pozvánka pre médiá

Zástupcovia médií, ktorí majú záujem o účasť na konferencii, môžu do utorka 19. novembra 2013 do 14.00 hod. požiadať o akreditáciu na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Konferencia sa uskutoční 20. novembra od 8.30 do 13.45 hod. v hoteli NH Gate One na Ambrušovej ulici 7 v Bratislave. Viac informácií nájdete v priloženom programe konferencie.

Ďalšie informácie

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 151 členských štátov a ďalších 12 štátov má štatút pozorovateľa. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať informačné potreby inštitúcií EÚ, ako aj orgánov členských štátov EÚ prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ v týchto oblastiach. EMN slúži aj na poskytovanie týchto informácii verejnosti.
 
Činnosť EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s Národnými kontaktnými bodmi EMN (NKB EMN) menovanými členskými štátmi EÚ a Nórskom, ktoré zároveň vytvárajú národné siete zložené zo širokého spektra zainteresovaných subjektov. Národným koordinátorom EMN v SR je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.