fbpx

V prvom polroku 2014 IOM na Slovensku pomohla 23 migrantom pri návrate zo Slovenska do 13 domovských krajín a poskytla komplexnú asistenciu 12 slovenským občanom, ktorí sa v zahraničí stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo poradenstvo 1 113 klientom.

IOM Bratislava v prvom polroku 2014 pomáhala 12 slovenským občanom, ktorí sa v zahraničí stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Sedem z nich je žien a päť mužov. Vo väčšine prípadov išlo o nútenú prácu, trendom je najmä nútená práca v domácnosti. Až 75 % klientov IOM bolo vykorisťovaných vo Veľkej Británii, ďalší v Holandsku, Švédsku a Švajčiarsku. IOM Bratislava pomohla deviatim obetiam aj pri návrate na Slovensko.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka pracovníci IOM na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 poskytli 1 047 konzultácií a prostredníctvom linky sa im podarilo identifikovať dve obete obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií o boji IOM proti obchodovaniu s ľuďmi.

Za prvých šesť mesiacov 2014 sa na Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a Košiciach obrátilo o pomoc 1 113  klientov. MIC poskytlo klientom 1 821 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Informácie a poradenstvo o dôležitých oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC za toto obdobie vyhľadalo 68 377 návštevníkov.

Viac informácií o MIC nájdete na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Od januára do konca júna 2014 IOM pomohla 23 migrantom, ktorí nemohli alebo nechceli zostať na Slovensku, rozhodli sa pre návrat domov a požiadali IOM o pomoc. Najviac migrantov sa vrátilo na Ukrajinu, do Indie, Moldavska a Turecka. Po prvýkrát od roku 2004 IOM asistovala pri dobrovoľnom návrate migrantov aj do Mexika a Nigérie. Počet krajín, do ktorých sa vrátili migranti zo Slovenska s IOM, tak stúpol na 56 a počet vrátených migrantov na 1 132.

Súčasťou programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR) je aj pomoc, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate domov. V prvom polroku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 26 222,77 eur celkovo 16 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili s IOM do Afganistanu, Číny, Iraku, Mexika, Moldavska, Pakistanu, Ruska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb, dôstojných podmienok na bývanie či na zdravotnú starostlivosť.

Viac informácií o AVRR nájdete na webovej stránke www.avr.iom.sk.

Podpora aktivít a projektov IOM Bratislava:

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizuje IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý financuje Ministerstvo vnútra SR. Prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 financuje Ministerstvom vnútra SR a technicky zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

logo solidarita sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VII) – Individuálny projekt. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.