Slovenská republika poskytla dočasné útočisko 103 novým utečencom z Afganistanu a Somálska. Rodiny s deťmi, ktoré museli pre hrozbu prenasledovania opustiť svoje rodné krajiny, dostali medzinárodnú ochranu a v marci 2014 boli prepravené na Slovensko. Utečenci budú po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde absolvujú prípravu na život v novej krajine. Po nej budú trvalo presídlení do Spojených štátov amerických alebo iných krajín.

res-afg-som-march-2014

Ilustračné foto – IOM Slovensko

Je to už štvrtá skupina afganských a štvrtá skupina somálskych utečencov, ktorých Slovensko dočasne prijalo na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

IOM zodpovedá za prepravu utečencov do SR a zo SR do krajiny presídlenia a poskytuje služby súvisiace so zdravotnými prehliadkami utečencov a kurzmi kultúrnej orientácie, ktoré pripravujú utečencov na nový život v krajine ich presídlenia.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.

0
0
0
s2smodern