fbpx

V priebehu decembra 2022 a januára 2023 tím IOM zorganizoval sedem školení o prevencii sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (PSEA) pre odborníkov pracujúcich s Ukrajincami, vrátane vedenia Humanitárneho centra v Gabčíkove, zamestnancov Mareena, Ministerstva vnútra SR a pracovníkov IOM.

Začiatkom februára si svoje zručnosti v tejto téme zvýšil aj tím IOM, ktorý poskytuje služby a pomoc v Humanitárnom centre v Gabčíkove s takmer 1 000 ukrajinskými utečencami.

Školenie o prevencii sexuálneho vykorisťovania a obťazovania v Bratislave. Foto © Medzinárodná Organizácia pre Migráciu (IOM) 2023.

Školenie o prevencii sexuálneho vykorisťovania a obťazovania v Bratislave. Foto © Medzinárodná Organizácia pre Migráciu (IOM) 2023.

Počas týchto mesiacov sa 63 účastníkov dozvedelo, čo je sexuálne vykorisťovanie, zneužívanie a obťažovanie a čím sa odlišujú. Okrem toho IOM zvýšila ich povedomie o tom, ako rozpoznať zlé zaobchádzanie a jeho dopady na osoby, ktoré ho prežili, ale aj na celú komunitu.

"Školenie pre personál v Gabčíkove bolo zamerané na zvýšenie zručností personálu, ako vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých klientov, ako predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu a ako reagovať pri riešení konkrétnych situácií. Okrem teoretických podkladov mali účastníci možnosť prejsť aj praktickými prípadovými scenármi a trénovať rôzne situácie." 

Jana Hönschová, členka tímu IOM Slovensko v Humanitárnom centre v Gabčíkove

Školenie o prevencii sexuálneho vykorisťovania a obťazovania v Gabčíkove. Foto © Medzinárodná Organizácia pre Migráciu (IOM) 2023.

Školenie o prevencii sexuálneho vykorisťovania a obťazovania v Gabčíkove. Foto © Medzinárodná Organizácia pre Migráciu (IOM) 2023.

Výsledkom je, že účastníci teraz môžu lepšie pochopiť svoje mocenské postavenie a spôsob, akým ich postavenie môže viesť k rôznym formám vykorisťovania, zneužívania a obťažovania. Po skončení školenia dostali účastníci dôležité kontakty, ktoré môžu využiť na bezpečné a diskrétne nahlásenie prípadov.

"Zneužívanie a vykorisťovanie ľudí prijímajúcich pomoc sú celosvetovými problémami a IOM ako inštitúcia zohráva kľúčovú vedúcu úlohu pri presadzovaní prísnejších záruk a noriem na celosvetovej úrovni. IOM uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu a tento záväzok zahŕňa povinnosti, ktoré sú povinní dodržiavať všetci zamestnanci." 

– Alexandra Filčáková, školiteľka pre IOM Slovensko

Viac informácií:

Protection and capacity building - International Organization for Migration (IOM) Slovakia

S podporou:

logo norway web

 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration