Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike uskutočnil 21. augusta 2012 v KC Dunaj diskusný večer s názvom Aj my sme tu doma? Diskusia otvorená pre verejnosť sa konala v rámci vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne.

O integrácii migrantov v Česku a na Slovensku diskutovali zástupcovia komunít migrantov a odborníci na túto tému z oboch krajín: Peter Dráľ z Nadácie Milana Šimečku, Azim Farhadi, zástupca afganskej komunity na Slovensku, Martina Janíková z Centra pre koordináciu integrácie cudzincov MPSVR SR, Bulgan O. Rico z českého občianskeho združenia Slovo 21 a Vladimír Slama z Migračného informačného centra IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

Súčasťou programu diskusie bolo premietnutie filmu Rodina odvedle, ktorý predstavil úspešný model integrácie migrantov formou stretnutí českých rodín a rodín migrantov. Stretnutia rodín už niekoľko rokov realizuje organizácia Slovo 21 v Českej republike. Tento rok v rámci medzinárodného projektu Next Door Family – Inclusive Neighborhoods sa stretnutia rodín okrem Českej republiky uskutočnia aj v ďalších šiestich európskych krajinách – v Belgicku, Maďarsku, na Malte, na Slovensku, v Taliansku a Španielsku. Na Slovensku sa 18. novembra 2012 uskutoční 20 stretnutí rodín cudzincov so slovenskými rodinami pri nedeľných obedoch.

Jedným z dôležitých prvkov pri integrácii migrantov podľa výstupov diskusie je zapájanie samotných migrantov do aktívnej participácie na procesoch integrácie, ich zamestnávanie v takých profesiách, v ktorých by svojimi skúsenosťami z migrácie a vlastnej integrácie, znalosťou jazykov, kultúrnych a iných špecifík mohli prispieť k úspešnej integrácii ďalších migrantov. Približne 70 divákov diskusie zaujali aj osobné skúsenosti Azima Farhadiho a Bulgan O. Rico s integráciou migrantov do spoločnosti na Slovensku a v Českej republike.

Fotografie z diskusie Aj my sme tu doma?


logo ec sk               logo mvsr

Koordinátorom Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. EMN bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v Slovenskej republike sú spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.

0
0
0
s2smodern