fbpx

AKTUALIZOVANÉ 26. 5. 2022: Migračné informačné centrum IOM pripravilo pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny základné informácie o podmienkach zamestnania sa na Slovensku. Informácie sú dostupné v ukrajinskej, slovenskej a anglickej verzii vo forme letáku alebo online článku na webovej stránke MIC IOM.

  • Ako si nájsť zamestnanie
  • Aké doklady k tomu potrebujete
  • Na čo si dať pozor, aby ste sa nestali obeťou obchodovania s ľuďmi
  • Na čo máte ako zamestnanec právo
  • Ako sa zamestnať cez agentúru dočasného zamestnávania
  • Či a za akých podmienok môžete pracovať v inej krajine EÚ/EHP

Leták IOM - Podmienky zamestnania sa na Slovensku pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny   IOM Brochure - Conditions of employment in Slovakia for refugees, temporary refuge holders or asylum seekers from Ukraine   УМОВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, ОСІБ З ТИМЧАСОВИМ ПРИТУЛКОМ АБО ОСІБ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ПРИТУЛКУ (МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ) З УКРАЇНИ

S podporou:

logo ceb mrf web

This activity was carried out with funding from a grant from the Migrant and Refugee Fund received through the Council of Europe Development Bank.