fbpx

Ženeva – Nesmierne nás znepokojuje eskalácia vojenských akcií na Ukrajine a zhoršujúca sa humanitárna situácia.

Opakujeme výzvu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa na okamžité zastavenie bojov a ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry.

Osem rokov konfliktu na Ukrajine vysídlilo viac ako 1,4 milióna ľudí, ktorí sú teraz odkázaní na pomoc pri napĺňaní svojich každodenných potrieb. Táto eskalácia len prehĺbi humanitárne potreby a znásobí utrpenie miliónov rodín.

IOM, spolu s Organizáciou Spojených národov a humanitárnou komunitou, je odhodlaná zostať a poskytovať životne dôležitú pomoc obyvateľom Ukrajiny a je pripravená reagovať na vznikajúce humanitárne potreby v krajine a regióne v úzkej koordinácii s vládami a partnermi.

Naďalej budeme pôsobiť neutrálne a nestranne, pričom humanitárna naliehavosť je pre nás prioritná.

(Neoficiálny preklad. Pozrieť anglický originál vyjadrenia.)