fbpx

Nového sprievodcu Ahoj! Hello, Welcome to Slovakia (2021) pripravilo Migračné informačné centrum IOM (MIC) pre cudzincov mladších ako 18 rokov, ktorí sa ocitnú na území Slovenska bez rodičov alebo iných dospelých príbuzných. Informácie vo forme brožúry aj letáka sú dostupné v siedmich jazykoch.

Banner - Brožúry MIC IOM pre maloletých bez sprievodu na Slovensku

Sprievodca pomôže maloletým bez sprievodu:

  • rýchlo a prehľadne sa orientovať, aké sú prvé kroky na Slovensku,
  • zistiť, s ktorými najdôležitejšími osobami prídu do styku počas pobytu na Slovensku,
  • objasniť, aké sú ich základné povinnosti,
  • aké majú právne postavenie a právne možnosti, ktoré vyplývajú z práva SR a medzinárodného práva – ako je napríklad medzinárodná ochrana (azyl a doplnková ochrana), dobrovoľný návrat domov či zlúčenie s rodinou.

Sprievodca je dostupný na webovej stránke MIC v jazykoch: arabský, anglický, darí, hindi, paštu, urdu a vietnamský.

Stiahnuť brožúry a letáky.

Logo ISF AMIF

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.